Utredning om Blekinge folkhögskolas framtid klar

2013-03-13

Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby ska utvecklas och få en tydligare profil mot hälsa och kultur. Det föreslås i en parlamentarisk utredning om folkhögskolans framtid som nu är klar.

I maj 2012 tog landstingsstyrelsen initiativ till en utredning om Blekinge folkhögskolas framtida inriktning. En parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp under ledning av Jeanette Andreasson Sjödin tillsattes och i dagarna har utredningen blivit klar. Folkhögskolan som erbjuder utbildningar för vuxna och drivs av landstinget ska profileras tydligare inom områdena hälsa och kultur.

- Vi ser att skolan kan spela en viktig roll i kulturlivet och i arbetet med att förbättra folkhälsan i Blekinge. Dessutom erbjuder folkhögskolan en möjlighet till en andra chans. I en tid då allt fler ungdomar inte får behörighet till högre studier och där det ofta är svårt att komma in på arbetsmarknaden, kan studier på folkhögskolan innebära en ny start i livet, säger Jeanette Andreasson-Sjödin.  

Enligt utredningen behöver också folkhögskolans lokaler anpassas så att studie- och boendemiljön blir attraktiv för eleverna. Bland annat föreslås en koncentration av verksamheten till huvudbyggnaden samt en tillbyggnad. Huvudbyggnaden behöver renoveras och nya internatboenden byggas. Dessutom föreslår utredarna att folkhögskolan lämnar tre byggnader som idag används för utbildningsverksamhet: Thornska villan, före detta lanthushållsskolan och Gästis. Totalt motsvarar de åtgärder som föreslås för att få ändamålsenliga lokaler, kostnader på cirka 150 miljoner kronor.

Landstingsrådet Kalle Sandström (S) anser att Blekinge folkhögskola, som har funnits sedan 1869, har en viktig roll att fylla och att det därför är positivt att utredningen nu lämnat förslag på en långsiktig strategi för hur skolan ska utvecklas.

- Utredningen ger oss ett mycket bra underlag och det har också funnits en samsyn över partigränserna vilket är en fördel i det fortsatta arbetet med att stärka skolan. Nu kommer respektive partigrupp att diskutera förslagen inför beslutet i juni, säger Kalle Sandström.

Landstingsdirektör Peter Lilja har tagit del av förslaget och kommer nu att arbeta vidare med det.

- I arbetet med den nya landstingsplanen och budget för de kommande åren kommer utredningsförslaget att ingå. Det innebär att landstingsfullmäktige kommer att ta ställning till utredningen i samband med junisammanträdet, måndagen den 17 juni.

Följande personer har ingått i den parlamentariska utredningen:

Jeanette Andreasson-Sjödin (S), Mats Persson (S), Sara Högelius (V), Kristina Valtersson (C) och Lena Kastensson (M)

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:49