Tvist kring tak löst genom förlikning

2013-04-09

Skador på ett tak i samband med en storm ledde till tvist mellan Landstinget Blekinge och en entreprenör och mellan landstinget och en besiktningsman. Parterna har nu kommit överens i en förlikning.

Föremålet för tvisten är yttertaket på Olofströms vårdcentral som byggdes om år 2009. I november 2011 inträffade en storm då det uppstod skador på taket. Det konstaterades då att det var fel på takstolsinfästningarna, något som ledde till en tvist om vem som var ansvarig för felet och skadorna i samband med stormen.

Nu har tvisten nått sin lösning genom att förlikningsavtal har upprättats mellan landstinget och entreprenören och landstinget och besiktningsmannen. Entreprenören ska betala tillbaka 400 000 kronor av de drygt 870 000 kronor som landstinget betalat för åtgärdade fel och skador. Bolaget där besiktningsmannen är anställd ska betala 300 000 kronor till landstinget.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:49