Två händelser anmäls enligt lex Maria

2013-07-08

När en kvinna i 90-årsåldern inte längre behövde läkemedel för att korrigera sköldkörtelns underfunktion gjordes ingen uppföljande kontroll. Vid en annan händelse fick en patient som vaknade efter en operation andningssvårigheter på grund av ventilationen genom luftstrupen. Båda fallen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Kvinnan i 90-årsåldern fick läkemedlet Levaxin på grund av underfunktion i sköldkörteln. När en kontroll visade att dosen var för hög fick hon först minskad dos innan hon helt fick sluta med läkemedlet. Efter utsättandet borde en uppföljande kontroll ha genomförts, något som inte blev av. Patienten insjuknade på grund av detta, men felet upptäcktes och patienten är i dag återställd. Vårdcentralen som ansvarade för patienten håller på att införa nya rutiner för att händelsen inte ska kunna upprepas.

I en annan händelse blev en man i 50-årsåldern sövd i samband med en operation i nedre matstrupen. För att ventilera patienten användes en öppning i luftstrupen, en så kallad trakeostomi. När patienten vaknade upp efter operationen var öppningen uppblåst, vilket ledde till ventilationssvårigheter för patienten. Felet upptäcktes snabbt och inga skador uppstod, men eftersom skador kunde ha skett anmäls även denna händelse enligt lex Maria. Nya rutiner och kontrollåtgärder har redan införts för att förhindra att samma fel upprepas.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:06