Två fall av självmord anmäls till Socialstyrelsen

2013-06-17

Två patienter inom Blekinges psykiatri har begått självmord. Landstinget Blekinge anmäler nu händelserna till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Det första fallet rör en patient med känd psykisk sjukdom och pågående vård vid en av länets psykiatriska mottagningar. Det andra fallet inträffade två dagar efter att patienten haft kontakt med en av länets psykiatriska mottagningar. Båda fallen anmäls nu till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:06