Trycksår och blodpropp anmäls enligt lex Maria

2013-11-07

En kvinna i 90-årsåldern som brutit lårbenshalsen drabbades av trycksår under vårdtiden på Blekingesjukhuset. Vid ett annat tillfälle drabbades en kvinna i 70-årsåldern av en blodpropp i lungan efter en operation. Båda händelserna anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Kvinnan i 90-årsåldern kom till sjukhuset efter att hon fallit och brutit lårbenshalsen. Efter att ha opererats för sina skador vårdades hon på sjukhuset i sex dagar och hann under den tiden utveckla ett trycksår. Alla sjukhusavdelningar har rutiner som ska förhindra trycksår hos inneliggande patienter, men i detta fall fick inte kvinnan tryckförebyggande åtgärder i tid. Fallet anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg.

Den andra anmälan gäller en kvinna i 70-årsåldern som opererats på Blekingesjukhuset. I vanliga fall får nyopererade patienter blodförtunnande läkemedel för att förhindra att blodproppar bildas. Två dagar efter att kvinnan opererats upptäcktes det dock att sådant läkemedel inte hade ordinerats. När misstaget upptäcktes fick kvinnan korrekt ordination, men hann ändå drabbas av en blodpropp i lungan. Blodproppen behandlades därefter utan komplikationer, men det inträffade bedöms som en allvarlig händelse och anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:06