Topp till tå — landstingets nya tidning om hälsa

2013-06-12

Din hälsa är en angelägenhet. För dig själv och dina närmaste i synnerhet. Men även för hälso- och sjukvården. I Landstinget Blekinges nya tidning Topp till tå står Blekingebornas hälsa i centrum.

— Hälsa är ett brett och viktigt ämne och med Topp till tå vill vi spegla hela hälsobegreppet, allt från kultur och social samvaro till livsstilsfrågor och det som traditionellt mest förknippas med landstinget, nämligen hälso- och sjukvård, säger Madeleine Flood, kommunikationsdirektör och ansvarig utgivare för tidningen.

Topp till tå ersätter landstingets tidigare tidning Ditt Landsting. Som namnet antyder utgick den tidningen oftare från landstinget som organisation. Topp till tå kommer i större utsträckning att sätta Blekingebon och Blekingebons hälsa i centrum. Tidningen

ges ut som magasin två gånger om året, i juni och december. Däremellan kommer korta versioner att ges ut. Topp till tå delas ut med posten till alla hushåll i Blekinge

Engagera och inspirera

— Tanken är att tidningen ska kännas lustfylld att läsa. Vi vill engagera och inspirera, och absolut inte komma med några pekpinnar, poängterar Madeleine Flood.

Folkhälsoarbetet i landstinget är politiskt prioriterat och att det finns utmaningar inom området visar landstingets senaste befolkningsundersökning. Blekinge har exempelvis en åldrande och minskande befolkning, fler röker och snusar än i riket i genomsnitt och den psykiska hälsan visar en negativ trend.

Men allt är verkligen inte nattsvart när det gäller Blekingebornas hälsa. Liksom svensken i allmänhet mår Blekingebon generellt ganska bra. Tydligt är dock att hälsan i Blekinge och Sverige är både ojämlik och ojämställd.

— Män mår bättre än kvinnor, yngre mår bättre än äldre och människor med hög utbildning och hög lön mår bättre än människor med låg utbildning och låg lön, förklarar folkhälsostrategen Annika Mellquist.

Bygger på vetenskap

Hälsotrenden i samhället är vida omvittnad och med den kommer en uppsjö av tidningar och andra publikationer som har olika syften och inte alltid sätter som krav att den medicinska informationen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, något som landstinget självklart är mycket noga med.

— Det ligger i vårt intresse att tillsammans med den kompetens som finns i samhället i övrigt göra det lättare för Blekingeborna att leva ett så bra och hälsosamt liv som möjligt. Tidningen Topp till tå är en pusselbit i det arbetet, säger Annika Mellquist.

Första numret av Topp till tå kommer ut torsdagen den 13 juni.

Senast uppdaterad 2014-05-27 14:27:34 av Jens Qwarngård