Tandpetare orsakade dödsfall

2013-05-13

En man i 60-årsåldern sökte sig i december till akutmottagningen i Karlskrona på grund av sväljningsproblem. Besvären visade sig bero på en tandpetare som skadat matstrupen, något som inte upptäcktes förrän efter tio dagar. Efter att flera allvarliga skador uppstått avled mannen vid kärlkliniken i Malmö. Landstinget anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

När mannen besökte akutmottagningen noterade mottagande sjuksköterska att han dagen innan ätit fläskfilé som varit försedd med tandpetare. Undersökande läkare har dock inte noterat detta i patientjournalen. Mannen undersöktes bland annat med hjälp av röntgen, som var utan anmärkning. Efter lugnande besked kunde han återvända hem.

Tio dagar efter måltiden besökte mannen återigen sjukhuset, då med tecken på infektion. Vid det besöket bekräftades att köttbiten mannen ätit varit försedd med tandpetare som orsakat ett hål i matstrupen och lett till en allvarlig infektion.

Mannen blev akut remitterad till universitetssjukhuset i Lund, där han opererades och matstrupen tätades. Problemen med blödningar fortsatte dock och efter återkomsten till Karlskrona konstaterades att det fanns ett kärlbråck på etta v de stora kärlen i bröstkorgen. Mannen fick en ny stor blödning och skickades akut till kärlkliniken i Malmö, men hans liv gick inte att rädda.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:06