Svårläkt sår anmäls enligt lex Maria

2013-11-28

I samband med en operation fick en kvinna i 60-årsåldern ryggbedövning genom en så kallad epiduralkateter. Komplikationer till följd av bedövningen ledde senare till ett svårläkt sår. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Operationen skedde sommaren 2012 och det uppkomna såret berodde troligen på att bedövningsvätska hade kommit ut i vävnaderna. Under det efterkommande året krävdes upprepade omläggningar och det gjordes även försök att operera såret för att få det att sluta sig.

Vid en omläggning hösten 2013 upptäcktes någon form av förbandsmaterial i såret. Blekingesjukhuset utredde det inträffade, men har inte kunnat fastställa när förbandsmaterialet hamnat där och hur länge det funnits i såret. Kvinnan avled senare, men till följd av sin grundsjukdom och inte på grund av det uppkomna såret. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:05