Självmord anmäls för granskning

2013-12-12

En patient som besökt en vårdcentral i Blekinge för vård begick självmord två veckor efter besöket. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Självmord där den avlidne har haft kontakt med vården inom fyra veckor före dödsfallet ska alltid anmälas. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:04