Sen upptäckt av hjärnblödning anmäls till Socialstyrelsen

2013-04-02

En man i 70-årsåldern som sökte vård på grund av yrsel fick behandling mot dåliga blodvärden och avvikande blodtryck. Symtomen visade sig senare även bero på en blödning mellan hjärnan och hjärnhinnan, vilket krävde operation. Landstinget Blekinge har nu anmält händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Patienten, som är i 70-årsåldern och hemmahörande i östra Blekinge, kontaktade sin vårdcentral på grund av yrsel och falltendenser. Patienten hade ett halvår tidigare kontaktat en annan vårdcentral på grund av yrsel, men situationen hade förvärrats efter att ha ramlat några dagar tidigare. Undersökning och blodprov visar sjunkande blodvärde och tecken till vitamin B12-brist. Vid återbesök en vecka senare påbörjas behandling för blodvärdet och patienten får även behandling för avvikande blodtryck.

Ett dygn senare uppsöker patienten akutmottagningen efter att ha försämrats ytterligare. Röntgen visar då en blödning mellan hjärnan och hjärnhinnan, ett så kallat subduralhematom. Efter ytterligare ett och ett halvt dygn opereras patienten i Lund, vilket får goda resultat och patientens tillstånd förbättras efter operationen.

Situationen som uppstått visar att det kan finnas flera samtidiga förklaringar till yrsel och falltendenser. Yrsel är ett mycket vanligt symtom, men när patienten uppvisar falltendenser bör flera förklaringar sökas. Eftersom blödningen mellan hjärnan och hjärnhinnan kunde ha upptäckts tidigare anmäler nu Landstinget Blekinge händelsen till Socialstyrelsen.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:02