Sen upptäckt av cancer anmäls till Socialstyrelsen

2013-02-25

Från de första allvarliga symtomen tog det flera månader tills det upptäcktes att en man i 50-årsåldern hade ändtarmscancer. Nu anmäler Landstinget Blekinge händelsen för Socialstyrelsens granskning enligt lex Maria.

Mannen hade en längre tid haft mag- och tarmbesvär och sökt vård ett flertal gånger. När han i november 2012 besöker sin allmänläkare i västra Blekinge framkommer så starka misstankar om cancer att han får remiss till Blekingesjukhusets kirurgklinik, där han redan tidigare under hösten undersökts. Vid remissbesöket upptäcks ändtarmscancern och mannen får nu behandling för sjukdomen. Landstinget bedömer den sena upptäckten som allvarlig.

Landstinget har i dag även anmält en händelse till Socialstyrelsen som handlar om bristande kommunikation. En yngre man räddades till livet med hjärt-lungräddning sedan han fått andningsstillestånd i samband med en undersökning på Blekingesjukhuset i Karlskrona i september i fjol. Dock fanns brister i rapporteringen inför undersökningen av mannen, som har en neurologisk sjukdom med nedsatt lungfunktion.

Sjukhuset har inlett ett arbete för att förbättra informationen mellan avdelningar när en patient ska överrapporteras.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:02