Projekt ska hjälpa patienter med ryggsmärta 

2013-01-14

Leder mer samarbete mellan arbetsgivaren och sjukvården till mindre sjukskrivning och ökad hälsa? Det ska det nya forskningsprojektet Workup, inriktat på patienter med ryggsmärta svara på.

Studien som startar i dag och pågår i två år bygger på att totalt 20 vårdcentraler i Skåne, Blekinge och Småland jämförs parvis. Alla använder samma strukturerade behandling, men på hälften kompletteras det med konceptet "Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång". Detta innebär att vårdpersonalen intervjuar patienten och arbetsgivaren kring patientens besvär kopplat till arbetets krav och villkor. Vid behov anpassas åtgärder och stöd från företagshälsovården för att stärka möjligheten att arbeta. Patienterna följs sedan upp under tre år utifrån arbetsförmåga, sjukskrivning, hälsa och funktion.

- Målet är att studien ska leda till att vården i ett tidigt skede för patienter med besvär i nacke och rygg förbättras. Vi kommer att följa 500 patienter för att se vilken metod som är bäst. Studien är unik i Sverige och internationellt, säger Anja Nyberg, projektledare för Workup.

Bättre hälsa och funktion

Workup är en fortsättning på projektet Backupp som avslutades 2012 och vände sig till patienter med smärtor i ländryggen. Utvärderingen visar att cirka 80 procent av deltagarna fick ett betydligt förbättrat hälsotillstånd.

- Workup har en väldig potential. I vårt upptagningsområde söker över 70 000 personer årligen vård på grund av smärta i ryggen. Mer effektiva behandlingsmetoder skulle kunna leda till bättre hälsa och funktion för en mängd människor, säger Birgitta Grahn, forskningsansvarig.

Fakta om Workup

Syftet med Workup är att undersöka effekten av tidigt strukturerad vård med motivations- och arbetsplatsintervention för förbättrad arbetsförmåga. Målgruppen är patienter med besvär i nacke, rygg eller bådadera. Workup är ett samarbete mellan Region Skåne, Landstinget Kronoberg, Landstinget Blekinge och Lunds universitet. Försäkringskassan bidrar med 5,5 miljoner kronor genom forskningsprogrammet Rehsam.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:48