Pris till medicinmottagningen och Tullgårdens vårdcentral

2013-02-19

Medicinmottagningen i Karlskrona och Tullgårdens vårdcentral, det blev vinnarna när Landstinget Blekinge utsåg årets arbetsplats respektive årets patientsäkraste arbetsplats.

Priset "årets arbetsplats — chef och medarbetare mot samma mål" engagerar varje år landstingets medarbetare som är med och lämnar förslag på pristagare. Landstingets ledningsgrupp (tjänstemannaledningen) fungerar som jury och utser vinnaren, som för 2012 alltså blir medicinmottagningen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. En bidragande orsak är ett framgångsrikt förbättringsarbete.

- Vi har genomfört stora förändringar och priset är ett kvitto på att det finns ett värde i det arbete alla har gjort. Jag är mycket glad för utmärkelsen, säger avdelningschefen Carita Johansson.

Nu kan medicinmottagningen se fram emot priset på 20 000 kronor plus 200 kronor för varje tillsvidareanställd medarbetare.

Samma summa får Tullgårdens vårdcentral för utmärkelsen "årets patientsäkraste arbetsplats". Pristagaren utses av landstingsdirektören på förslag av landstingets patientsäkerhetsavdelning. Att årets pris går till Tullgårdens vårdcentral beror bland annat på att de har ett arbetsklimat som gynnar patientsäkerheten. Tullgårdens vårdcentral var bland de främsta i länet att minska utskrivningen av antibiotikarecept, där Landstinget Blekinge i fjol var i särklass bäst i hela landet.

- Personalen tar ett stort ansvar för patientsäkerhetsfrågor. De ser verkligen vinsterna i att ta till sig ny kunskap och följa med i utvecklingen, menar verksamhetschefen Alf Engström.

Motivering till prisen

Medicinmottagningen

Vid medicinmottagningen finns den starka drivkraft att ständigt förbättra och utveckla som gör arbetsplatsen och verksamheten framgångsrik. Genom allas delaktighet och vilja att arbeta utifrån patientens fokus skapas en miljö där medarbetare trivs och vill utvecklas. En drivande chef tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare blir här ett oslagbart team!

Tullgårdens vårdcentral

Årets patientsäkraste arbetsplats har genom en målmedvetenhet och en gemensam strävan skapat ett arbetsklimat som gynnar patientsäkerheten. Medarbetare och ledare visar viljan att förbättra patientsäkerheten bland annat genom sitt arbete att minska antibiotikaförskrivningen samt att följa basala hygienrutiner och klädregler.

Senast uppdaterad 2014-05-27 14:23:17 av Jens Qwarngård