Positivt bokslut för landstinget

2013-01-28

Landstinget Blekinge får ett överskott med 169,1 miljoner kronor. Det framgår av bokslutet för 2012 som nu är klart. - Vi har god kontroll på våra kostnader och en mycket låg kostnadsutveckling. Det är en viktig grund för att kunna fortsätta utveckla och förbättra hälso- och sjukvården i Blekinge, säger landstingsrådet Kalle Sandström (S).

När Landstinget Blekinge nu summerar räkenskaperna för fjolåret står det klart att ekonomin har kraftigt förbättrats. Det finns fler skäl till varför det blir ett överskott efter årets slut. Ett intensivt arbete för att trygga en fortsatt god ekonomi har gett resultat i form av en låg kostnadsutveckling.  En annan förklaring till överskottet är att landstinget får ta del av särskilda statsbidrag i och med att man har klarat mål för patientsäkerhet, sjukskrivningar och väntetider.

Det finns även andra skäl till att landstinget får ett plus vid årets slut, till exempel har utvecklingen av det så kallade finansnettot, det vill säga värdet på aktier, fonder och ränteobligationer, varit gynnsam. Vidare har skatteintäkterna ökat i och med att landstinget höjde skatten från och med den 1 januari 2012.

Kan återställa underskott

Sammantaget visar bokslutet att landstingets ekonomi är stabil och betalningsförmågan (likviditet) har kraftigt förbättrats jämfört med 2011.  

- Överskottet gör att vi klarar av att återställa tidigare underskott från åren 2009, 2010 och 2011, säger landstingsdirektör Peter Lilja.

Hälso- och sjukvården får dock ett underskott. Totalt har hälso- och sjukvården kostat 78 miljoner kronor mer än vad som fanns i budgeten.

- Den fördjupade analysen av bokslutet pågår men är ännu inte klar. När den är gjord kan vi ge kan vi ge ytterligare information om de bakomliggande skälen, säger ekonomidirektör Agneta Kalnins.

Utmärker sig positivt i jämförelser

Att Landstinget Blekinge utvecklas positivt framgår också av en sammanställning av Öppna jämförelser som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) nyligen presenterade. SKL har gjort en indexberäkning av de 169 mätpunkter som rapporten Öppna jämförelser i hälso- och sjukvården innehåller. Indexberäkningen visar att Landstinget Blekinge hamnade på sjunde plats i riket. Året dessförinnan låg Landstinget Blekinge på 18:e  plats.

Senast uppdaterad 2014-05-27 14:20:28 av Jens Qwarngård