Patient begick självmord — landstinget anmäler händelsen

2013-05-15

En knapp vecka efter utskrivning från en vårdavdelning vid Blekingesjukhuset begick en patient självmord. Landstinget Blekinge fullföljer nu sin skyldighet att anmäla händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:02