Paraply ska minska psykisk ohälsa

2013-10-08

Personer med psykisk ohälsa ska kunna leva ett liv som alla andra. Det är syftet med fem delprojekt som tillsammans fått namnet Blekingeparaplyet, ett unikt projekt i Sverige.

- Det här är den bredaste satsningen i landet för att förbättra hälsan hos människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Det säger Birgitta Lundberg, chef för Blekinge kompetenscentrum, landstingets enhet för utbildning, utveckling och forskning.

Utsatt livssituation

Människor med psykiska funktionshinder har en utsatt livssituation med ökad kroppslig ohälsa, kortare medellivslängd, lägre sysselsättningsgrad och stort utanförskap. Därför startar nu Blekingeparaplyet, som är ett utvecklings- och samverkansprojekt mellan bland annat kommunernas och landstingets psykiatriverksamheter, olika brukarorganisationer och Region Blekinge. Projektet leds av Landstinget Blekinge genom Blekinge kompetenscentrum.

Utgångspunkten är en underökning där 300 Blekingebor med psykiska funktionsnedsättningar fått svara på frågor, i syfte att synliggöra vilka behov de har för att kunna leva ett liv som alla andra.

Blekingeparaplyet består av fem delprojekt:

  • Pengar vänner och psykiska problem, ett projekt som undersöker hur stärkt privatekonomi kan förbättra symtom, socialt liv, funktionsnivå och självbild hos människor med psykisk funktionsnedsättning.
  • Kultur och hälsa, vars syfte är att förbättra livskvaliteten för vuxna med psykiska funktionshinder genom kultur, naturupplevelser, kost och motion.
  • Livsstilscoacher, som ska inspirera, motivera och vägleda människor med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Livsstilscoacherna har alla egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
  • Klara livet, en utbildning för människor som varit långvarigt sjukskrivna, med syfte att öka deras motivation att närma sig arbetsmarknaden.
  • Kunskap för evidensbaserad praktik, ett delprojekt som ska leda till att den kunskap som hela Blekingeparaplyet ger förs tillbaka till verksamheterna i syfte att höja deras kompetens.

En av tre i arbete

- Delprojekten startade vart och ett för sig men länkas nu samman under ett paraply. De har kommit olika långt, men vi kan redan nu se goda resultat av exempelvis Klara livet. En av tre av de som gått utbildningen har faktiskt kommit i arbete, en glädjande siffra, säger Birgitta Lundberg.

Blekingeparaplyet ska pågå till och med år 2015, med kontinuerliga utvärderingar hos alla patienter och brukare som tar del av projektets aktiviteter. Men redan nu har projektet rönt uppmärksamhet.

- Det finns ett nationellt intresse för det vi gör, och för drygt en månad sedan blev vi inbjudna av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att presentera Blekingeparaplyet vid en inspirationsdag, berättar Birgitta Lundberg.

Nationell psykiatrivecka

Den 7 till 12 oktober är den nationella psykiatriveckan. I hela Blekinge arrangeras i veckan en rad evenemang som syftar till ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa.

Senast uppdaterad 2014-05-27 15:16:27 av Jens Qwarngård