Överenskommelse med bemanningsföretag nådd

2013-11-21

Landstinget Blekinge har nu nått en överenskommelse med bemanningsföretaget Läkarleasing. Landstinget och Läkarleasing har varit i tvist på grund av oenighet kring vilka tjänster företaget har levererat och vad landstinget ska betala. - Vi är nöjda med överenskommelsen, säger landstingdirektör Peter Lilja  

Landstinget Blekinge har avtal med Läkarleasing om bemanning av läkare och sjuksköterskor. Men i våras uppstod oenighet kring vilka tjänster företaget skulle leverera och vad landstinget skulle betala. Oenigheten ledde till en tvist där Läkarleasing stämde landstinget för obetalda fakturor men där landstinget ansåg att företaget skickat fakturor för tjänster med för höga belopp i förhållande till de priser som framgick i avtalet. Landstinget höll därför inne med betalningar till Läkarleasing.

Uppgörelse

Men efter förhandlingar är nu tvisten löst. Uppgörelsen innebär bland annat att Läkarleasing sänker sina ekonomiska krav på Landstinget Blekinge med 2,8 miljoner kronor. I beloppet ingår kompensation till landstinget för de merkostnader man haft då Läkarleasing inte levererat tjänster enligt avtalet och landstinget därför tvingats anlita andra bemanningsföretag.

Samtidigt får även Läkarleasing ekonomisk kompensation för att landstinget anlitat personal från andra bemanningsföretag på ett sätt som inte är förenligt med avtalet. Eftersom överenskommelsen nu är nådd kommer landstinget att betala de fakturor som man tidigare hållit inne på grund av den pågående tvisten.

Bra med samsyn

Samarbetet med Läkarleasing löper till och med den 28 februari 2014, då gällande avtal går ut.

- Det är bra att vi nu kunnat nå samsyn kring hur avtalet ska tolkas, säger Peter Lilja.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:47