Ovanlig tumör på nyfödd pojke borde utretts bättre

2013-05-08

På BB i Karlskrona skickade man hem en nyfödd liten pojke utan att utreda en svullnad på benet som visade sig vara en mycket ovanlig tumör.  Blekingesjukhuset anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

I början på året föddes en liten pojke med en svullnad på ena benet. Ingen erfaren barnspecialist konsulterades men man skickade pojken till röntgen. En ultraljudsundersökning genomfördes som visade att muskulaturen var svullen.  Familjen fick sedan åka hem med rådet att visa svullnaden för barnavårdscentralen vid det sedvanliga första besöket.

Vid besöket hos barnavårdscentralen hade svullnaden inte gått ner, därför röntgade man pojken och fann då en mycket ovanlig tumör. I dag pågår behandling av tumören.

Blekingesjukhuset anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:02