Omtumlande när unga med psykisk ohälsa mötte beslutsfattare

2013-09-26

Att tänka extra mycket på att möta barn och ungdomar med psykisk ohälsa med respekt och att informera bättre, var två slutsatser efter en pejling som Barnombudsmannen genomförde i Landstinget Blekinge i veckan.

Landstingsstyrelsens ordförande Kalle Sandström (S), oppositionsrådet Alexander Wendt (M) och förvaltningschefen för psykiatrin och habiliteringen, Tina Möller, träffade i veckan fyra barn och ungdomar som upplevt psykisk ohälsa. Syftet var att lyssna på hur landstinget bättre kan möta barnens behov.

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att sprida den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Pejling och dialog genomförs under tre år och vänder sig till kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. Barnombudsmannen kommer totalt att genomföra ett femtiotal pejlingar. Landstinget Blekinge är en av de utvalda och pejlades på temat psykisk ohälsa.

Bemötandet är särskilt viktigt

Totalt 11 barn som av olika anledningar vårdats inom psykriatrin i Blekinge har intervjuats. Fyra av dem var själva med på mötet för att berätta om sina upplevelser. Det var starka berättelser från ungdomarna kring deras situation och deras upplevelser av vården som framfördes. Ett av budskapen från dem var att personalen måste lyssna mer på ungdomarna och inte prata över huvudet på dem eller skuldbelägga.

— Det blev väldigt tydligt att vi måste tänka ännu mer på bemötandet. Vi måste möta barnen och ungdomarna som kommer till oss med respekt och allvar, säger Tina Möller, förvaltningschef för psykiatrin och habiliteringen.

Ungdomarna tycker också att det måste bli lättare att prata om psykisk ohälsa. Det får inte vara skamligt att söka hjälp. Det är också viktigt att i högre utsträckning informera om var de kan få hjälp, till exempel genom att gå ut i skolorna och berätta.

— Vi behöver styra resurser till tidiga insatser. Skolan har också en viktig roll för att förebygga psykisk ohälsa, till exempel på grund av mobbning och annat på ett tidigt stadium. Detta förhindrar lidande för många barn och ungdomar och sparar pengar för samhället, säger Kalle Sandström, Landstingsstyrelsens ordförande.

En ögonöppnare

Alla deltagare är överens om att det var ett tänkvärt och omtumlande möte.

— Det här var den kanske enskilt viktigaste eftermiddagen för mig det här året. Det var omskakande och berörande. Vi har en hel del att göra, vi behöver se över hur vi tillgodoser ungdomars behov vid psykisk ohälsa. Och jag önskar att det inte bara var sex landsting som fick vara med om det här utan att alla fick gå igenom detta. Jag tror det skulle vara en ögonöppnare för många, säger oppositionsrådet Alexander Wendt.

Så här går en pejling till

Barnombudsmannen kommer att pejla ett femtiotal kommuner, landsting/regioner och myndigheter inom verksamheter som är särskilt intressanta ur ett barnrättsperspektiv. Barnombudsmannen träffar barn och unga som har erfarenhet av det område som ska pejlas. Med hjälp av metoden Unga Direkt arbetar barnen fram budskap som de sedan framför till beslutsfattarna i ett möte.

Pejlingen är en möjlighet för verksamheten att förbättra sitt arbete med barn och unga och låta dem komma till tals. Pejlingen tydliggör hur barn och unga upplever att verksamheten fungerar i praktiken och vad som kan bli bättre.

Sammanfattningar av pejlingar kommer löpande att läggas upp på webbplatsen för Pejling och dialog under förutsättning att de medverkande barnen kan hållas anonyma och att Barnombudsmannens sekretesskrav kan uppfyllas.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:47