Ny teknik för bättre och snabbare vård

2013-09-18

Ny teknik skapar verktyg som förbättrar vården och underlättar vardagen för såväl patienter som vårdgivare. Ett av projekten inom Centrum för telemedicin på Blekinge kompetenscentrum handlar om att väsentligen förbättra och snabba på cancerdiagnostiken.

När Centrum för telemedicin på onsdagen håller slutkonferens i Ronneby redovisas en rad olika projekt där vardagsteknik och IT-lösningar  använts för att ta fram nya lösningar inom vården.

Telepatologi

I Sverige råder idag en skriande brist på patologer som sköter cancerdiagnostiken och ger förslag på behandlingar. Det leder till att patienter får vänta länge på provsvar och behandling. Med hjälp av digitaliserade mikroskopbilder och en webbtjänst kan flera experter på olika platser samtidigt studera bilderna. Proverna behöver inte transporteras långa sträckor och patienterna får snabbare diagnos och behandling. Landstinget Blekinges patologer kan nu ta emot och granska prover oavsett var de befinner sig. Målet för projektet har varit att skapa en teknisk plattform för diagnostik som på sikt kan användas nationellt och internationellt.

Vård i hemmet

Projektet har prövat olika tekniska möjligheter som ska ge patienter snabbare och smidigare kontakter med vården. Bland annat har patienter och personal prövat videokommunikation via webben. Sårcentrum och länets palliativa team har haft vårdmöten via videokommunikation. På Ronneby vårdcentral har blodtrycksregistreringar gjorts av patienterna via dator och diabetespatienter har haft videokommunikation via chatt och Skype. Fördelarna för patienten är att det sparar tid och minskar resandet samtidigt som tillgängligheten till vården ökar.

Upphandling

Att planera långsiktiga investeringar och upphandlingar inom hälso- och sjukvården är komplexa projekt. Blekinge tekniska högskola har fått i uppdrag att ta fram en skräddarsydd utbildning inom affärsanalys för landstingets personal.

Centrum för telemedicin startade i maj 2010 och har drivits av Blekinge kompetenscentrum tillsammans med Blekinge tekniska högskola, Region Blekinge och Blekinge forskningsstiftelse. Projektet har finansierats av EU.

Senast uppdaterad 2014-05-27 15:12:43 av Jens Qwarngård