Nöjda kunder hos folktandvården

2013-06-25

Folktandvårdens patienter är nöjda kunder. Det visar den kundenkät som gjordes i december där hela 88 procent av kunderna uttryckte att de var nöjda med folktandvården. - Det är ett väldigt bra resultat med tanke på att vi haft svårt att rekrytera tandläkare några år och därför har haft köer och längre väntetider under de senaste åren, säger folktandvårdens chef Håkan Bergevi.

Vid en jämförelse med den undersökning som gjordes 2008 ses inga större skillnader. Även då var folktandvårdens patienter nöjda. Denna gång ses dock små skillnader till det bättre inom några områden. Bland annat tyckte småbarnsföräldrar att folktandvården blivit bättre på att tillhandahålla alla typer av tandvård, som till exempel specialistbehandling. Ungdomar mellan 17 och 19 år tyckte nu i högre utsträckning att det finns besökstider som passar dem och att de när de väl är hos tandläkaren får komma in i behandlingsrummet på utsatt tid. Folktandvården har utökat öppettiderna och infört kvällsöppet på några kliniker.

Förbättringar

- Men det finns områden där vi måste bli bättre. Bara sex av tio patienter uppger sig få information om kostnaden före behandlingen. Detta har alla patienter rätt att få, inte bara de som får dyra behandlingar, och det här måste vi bli bättre på, säger Håkan Bergevi.

Ett annat område som behöver förbättras är erbjudande om frisktandvård — en sorts försäkring för framtida tandvård som alla kunder ska erbjudas efter en riskbedömning. Enkäten visade att knappt 30 procent av de vuxna patienterna fått ett faktiskt kostnadsförslag och erbjudande om att teckna frisktandvårdsavtal. Av ungdomar mellan 17 och 19 år, som lämnar den fria barntandvården det år de fyller 20, var det bara drygt 10 procent som fått ett erbjudande om frisktandvård.

Utbildning

-Vi har nu haft en genomgång med alla chefer kring dessa enkätresultat och varje klinik arbetar med de eventuella brister som framkom på sin klinik. Trots bra resultat kan vi bli ännu bättre och som ett led i detta ska folktandvården 2013-2014 utbilda all personal i kundbemötande och teamutveckling. Jag är övertygad om att vi kommer att bli bättre på de här områdena också, säger Håkan Bergevi.

Undersökningen gjordes i form av enkäter till folktandvårdens kunder i allmäntandvården i december 2012. Av 890 tillfrågade svarade 626, vilket ger en svarsfrekvens på 70 procent.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:45