Missade skelettskador leder till anmälan

2013-04-16

Sjukhuset i Karlskrona och universitetssjukhuset i Lund missade skador som en kvinna i 60-årsåldern ådrog sig vid en trafikolycka. Eftersom kvinnan utsattes för risk har Blekingesjukhuset utrett fallet och gör också nu en anmälan till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Sommaren 2012 skadades kvinnan i samband med en trafikolycka. Hon fördes med ambulans till Blekingesjukhusets akutmottagning i Karlskrona där hon opererades akut. Därefter flyttades hon till universitetssjukhuset i Lund för säkrare vård eftersom man fann skador på halsryggraden.

Efter en vecka flyttades hon tillbaka till Karlskrona för fortsatt vården. Hennes tillstånd försämrades och man upptäckte blodproppar i lungorna som behandlades. Först efter en kontrollröntgen kunde man fastställa att Blekingesjukhuset och universitetssjukhuset i Lund missat ytterligare skador på skelettet.

Kvinnan har återhämtat sig men hade rutinerna följts i den akuta situationen och kommunikationen mellan sjukhuset i Karlskrona och Lund fungerat skulle rätt diagnos i första skedet minimerat riskerna som kvinnan utsatts för.

Händelsen anmäls nu till Socialstyrelsen enligt lex Maria för att förbättra rutinerna och kommunikationen mellan sjukhusen.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:02