Lyckad satsning på vidareutbildning inom vården

2013-09-18

14 digitala utbildningar med totalt 1 980 deltagare är resultatet hittills av Blekinge kompetenscentrums satsning på vidareutbildning för personal inom vård och omsorg. Projektet Kompetens inom vård och omsorg (Kivo) summerar en lyckad utbildningssatsning som nått långt fler vårdanställda än förväntat.

Förändringar i samhället och den medicinska utvecklingen ställer ökade krav på vårdpersonalen som behöver kontinuerlig kompetensutveckling. Men många medarbetare inom vård och omsorg har svårt att ta ledigt för att gå kurser och utbildningar.

Flexibla digitala utbildningar

Därför har Blekinge kompetenscentrum tillsammans med vårdpersonal tagit fram digitala utbildningar för att möta aktuella behov inom verksamheterna. De digitala utbildningarna, som nu finns på en lärplattform, har kompletterats med föreläsningar och  grupparbeten. Varje utbildning avslutas med ett test och den som klarar det får ett intyg för kursen. Projektet har också lånat ut surfplattor till kursdeltagare. På det här sättet har det blivit möjligt för många fler vårdanställda att vidareutbilda sig eftersom de kunnat välja när och var de gör det.

Bakom projektet Kompetens inom vård och omsorg står Landstinget Blekinge, äldreförvaltningen i Karlskrona kommun och Hälsohuset för alla. Det har finansierats av europeiska socialfonden och inleddes i oktober 2011. När det nu avslutas 30 september 2013 återstår att permanenta och sprida Kivos metod för kompetensutveckling så att ännu fler medarbetare inom vård och omsorg får möjlighet att vidareutbilda sig.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:45