Lex Maria-anmälan om kommunikationsbrist och klappar

2013-12-20

En man i 70-årsåldern utsattes för en allvarlig risk på grund av brister i kommunikationen mellan inblandade läkare. Han kom till akuten på Blekingesjukhuset i Karlshamn och behandlande läkare konstaterade att patienten behövde flyttas till Karlskrona för intensivvård. Men tillkallad anestesiläkare missförstod situationen och kom inte till akuten för att bedöma patientens tillstånd inför transporten. Patienten fick behandling på akuten och när personalen på nytt kontaktade anestesiläkaren gavs klartecken för transporten till Karlskrona. Där fick patienten nödvändig behandling och mannen har nu återhämtat sig. Landstinget Blekinge har utrett händelsen och skickar nu resultatet till Inspektionen för vård och omsorg som en lex Maria-anmälan.

Ytterligare en händelse har lett till en lex Maria-anmälan. Den inträffade när en patient, som skulle tvångsvårdas på grund av en mycket allvarlig psykisk sjukdom, flyttades från en mottagning till en psykiatrisk akutavdelning. På vägen blev patienten okontaktbar och läkaren försökte då få kontakt med denne genom klappar i ansiktet. Patienten uppfattade detta som mycket kränkande. Landstinget Blekinge har tidigare polisanmält denna händelse och gör alltså nu också en lex Maria-anmälan.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:26:00