Lång väntan på behandling anmäls enligt lex Maria

2013-10-25

En patient i 50-årsåldern fick problem med så kallad dropphand. På grund av flera omständigheter på Blekingesjukhuset och på mannens privata vårdcentral fördröjdes behandlingen. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Våren 2013 blev en man i 50-årsåldern remitterad till Blekingesjukhuset på grund av nedsatt rörlighet i sin högra hand. Tillståndet, som kallas dropphand, hade troligen uppstått på grund av långvarigt tryck mot nerver sedan mannen sovit vilandes på armen.

Bedömningen på Blekingesjukhuset var att prognosen var god och att mannen skulle återkomma om han inte blev bättre. Ny kontakt togs först efter betydligt längre tid än vad läkaren informerat om. Det stod då klart att mannen behövde hjälp av en arbetsterapeut, någon form av handledsstöd och stöd för fingrarna. Behandlingen med arbetsterapeut drog ut på tiden eftersom den privata vårdcentral där mannen var listad inte kunde erbjuda detta.

Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Anmälan uppmärksammar förseningen som uppstod på grund av en allt för avvaktande behandling på sjukhuset. Men även det faktum att patienten inte kunde få hjälp hos sin vårdcentral tas upp i anmälan, då det ska vara möjligt enligt uppdragsbeskrivningen för privata och landstingsdrivna vårdcentraler i Blekinge.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:59