Landstingets jobbsatsning gav Johan en väg in i vården

2013-11-12

Tack vare Landstinget Blekinges satsning 100 nya möjligheter fick 26-årige Johan Svensson, som tidigare varit arbetslös, chansen att prova på ett arbete inom vården. Och arbetet som kanslist på Blekingesjukhusets barn- och ungdomsklinik har gett mersmak.

– Jag älskar mitt jobb och skulle väldigt gärna vilja fortsätta arbeta här. Därför funderar jag på att utbilda mig till läkarsekreterare, säger Johan Svensson.

Johan Svensson är en av de ungdomar som fått en tidsbegränsad anställning i Landstinget Blekinge genom projektet 100 nya möjligheter. Det genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och under de två år projektet pågår anställs mellan 80 och 100 långtidsarbetslösa, nyanlända eller funktionshindrade ungdomar.

Positiva erfarenheter visar utvärdering

Nu har Landstinget Blekinge gjort en första utvärdering av projektet. Den visar att både ungdomarna och deras arbetsgivare är mycket nöjda.

– När vi startade 100 nya möjligheter var vårt mål att ge arbetslösa ungdomar en positiv skjuts i livet genom att ge dem en riktig anställning, lön och tillhörighet till ett socialt sammanhang. Vi ville skapa en möjlighet för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden. Resultaten visar att vi lyckats i vår målsättning, säger Jeanette Andreasson Sjödin, landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande.

De ungdomar som hittills anställs via Arbetsförmedlingen har erbjudits olika typer av arbeten, exempelvis som undersköterska, kanslist, vaktmästare och tekniker. Efter den sex månader långa anställningen erbjöds flera av dem sommarvikariat. Några har fått förlängda anställningar även under hösten och en har erbjudits en fast anställning.

Johan Svensson från Karlskrona var arbetslös när han blev erbjuden en sex månader lång anställning som kanslist på Blekingesjukhusets barn- och ungdomsklinik. Hans huvudsakliga arbetsuppgift är att scanna in pappersjournaler så att de finns tillgängliga digitalt. Men efter den sex månader långa anställningen var chefen på barnkliniken Göran Åström mycket nöjd och Johan erbjöds därför förlängning.

– Vi har länge haft ett behov av att digitalisera pappersjournaler, men det har inte funnits utrymme att göra detta med hjälp av befintlig personal. Därför är Johans kompetens mycket välkommen, säger Göran Åström.

Johan har nu planer på att fortsätta arbeta inom hälso- och sjukvården. Han funderar på att söka till en utbildning som läkarsekreterare i Kristianstad.

– Jag skulle helst av allt vilja arbeta kvar här på barn- och ungdomskliniken. Jag trivs väldigt bra med mina arbetskamrater på kliniken och ser hur mitt arbete gör nytta för andra, säger han.

Fakta om projektet 100 nya möjligheter

Projektet genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och pågår under 2013 och 2014. Totalt avsätter landstinget 2,5 miljon kronor per år för att ge ungdomar och människor med funktionshinder en möjlighet att pröva på ett arbete inom hälso- och sjukvården. Dessutom bidrar även Finsam till projektet, samordningsförbundet i Blekinge för kommuner, landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

De personer som erbjuds anställning via projektet får inledningsvis en tidsbegränsad anställning på sex månader. De får lön enligt kollektivavtal men en del av lönen betalas av bidrag som varje person har med sig från Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:45