Landstinget och bemanningsföretag oense om betalning

2013-06-05

Landstinget Blekinge och bemanningsföretaget Läkarleasing har hamnat i konflikt. Oenighet gäller vilka tjänster företaget har levererat till landstinget och vad landstinget ska betala. -          Landstinget sätter självklart heder i att betala för varor och tjänster som beställts, till det pris som är överenskommet enligt avtal, säger affärsområdeschefen Joakim Kristensson.

Företaget Läkarleasing har sedan ett år tillbaka avtal med Landstinget Blekinge om bemanning av läkare och sjuksköterskor. Avtalet är tydligt, men en konflikt har uppstått kring vilka tjänster Läkarleasing levererat och därmed vilken avgift landstinget ska betala.

Det har bland annat resulterat i att landstinget bestridit fakturor till ett värde av cirka 57 000 kronor, fakturor som Läkarleasing då skickat vidare till Kronofogden. Kronofogden har dessutom meddelat landstinget att Läkarleasing kräver landstinget på ytterligare 1,6 miljoner kronor för tjänster som företaget menar att man inte fått betalt för.

Läkarleasing hävdar också att Landstinget Blekinge inte följt avtalet med företaget utan köpt tjänster av andra bemanningsföretag, i strid med avtalet. Joakim Kristensson menar att landstinget utnyttjat den möjlighet att vända sig till en annan leverantör som avtalet medger.

- När vi beställer ska de ge besked inom 48 timmar om de kan leverera tjänsten. När de inte gör det har vi rätt att vända oss till någon annan, förklarar Joakim Kristensson.

Läkarleasing har skrivit till landstingsdirektören Peter Lilja och begärt att omedelbart avbryta avtalet med Landstinget Blekinge. Landstinget har dock tillbakavisat begäran och kräver att Läkarleasing fullföljer sina åtaganden under den återstående delen av avtalsperioden. Landstinget kommer inom kort att ta ställning till Läkarleasings krav på ersättning.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:44