Landstinget får pengar ur sjukskrivningsmiljarden

2013-01-30

Landstinget Blekinge får 21,5 miljoner kronor från sjukskrivningsmiljarden. Det är pengar som staten delar ut till de landsting som under 2012 uppfyllt vissa krav för att utveckla sjukskrivningsprocessen och minska onödiga sjukskrivningar.

I en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har regeringen avsatt 1 miljard kronor för att stimulera landstingen till att arbeta med sjukskrivningsfrågorna. Målet är att sjukskrivningen ska vara en genomtänkt åtgärd som leder till rätt och snabb behandling av patienten. Uppdraget består av en villkorad del och en rörlig del som är kopplad till sjukskrivningstalet i länet.

Uppfyllt villkoren

Landstinget Blekinge har uppfyllt de villkorade kraven. Ett av dem är att göra fördjupade medicinska utredningar när Försäkringskassan begär det för att kunna bedöma arbetsförmågan. Det andra kravet är att arbeta för en jämställd sjukskrivning och minska omotiverade skillnader mellan mäns och kvinnors sjukskrivningstal. Landstinget har tagit fram handlingsplaner för detta, hållit seminarier i ämnet och infört ett statistikverktyg som gör att olika vårdenheter kan upptäcka mönster i sjukskrivningarna för män och kvinnor, med hänsyn till diagnoser och sjukskrivningslängder. Det tredje kravet handlar om att öka kompetensen hos läkarna när det gäller försäkringsmedicin. Landstinget Blekinge har infört utbildning i försäkringsmedicin för AT-läkare och beslutat göra det även för ST-läkare. Landstinget har också utbildat ett 30-tal sjukskrivningskoordinatorer.

Detta ger landstinget drygt 7 miljoner kronor, den rörliga delen som är kopplad till sjukfrånvaron i länet ger ytterligare 14,5 miljoner kronor. Landstinget Blekinge får därmed totalt 21,5 miljoner kronor i statliga stimulansmedel.

I överenskommelsen mellan regeringen och SKL ingår också pengar för kvalitén på läkarintygen. Mätningen görs på slumpvis utvalda intyg från december 2012 och januari 2013 och resultatet väntas bli klart i april.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:44