Landstinget anmäler tre fall enligt lex Maria

2013-06-27

Två fall inom Blekingesjukhuset och ett fall inom Blekinges primärvård har medfört eller hade kunnat medföra allvarliga vårdskador för patienter. Landstinget Blekinge anmäler nu händelserna till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Det första fallet rör en kvinna i 95-årsåldern som på grund av en infektion blivit inlagd på Blekingesjukhuset. Senare samma dag ramlade patienten ur sin säng och bröt lårbenet. Efter operation kunde hon återgå till sitt boende. Händelsen anmäls eftersom det inte fanns tid att göra en riskbedömning för fall, även om en sådan sannolikt inte hade förhindrat skadan. Rutinerna ska nu ändras för att förhindra att en liknande situation uppstår.

Det andra fallet handlar om en man i 70-årsåldern som inkom till sjukhuset med buksmärtor. Dagen efter opererades mannen, som ytterligare två dagar senare började kräkas blod. Blödningen lokaliserades genom gastroskopier, men vid behandling av blödningen punkterades matstrupen och patienten fick en akut blödning. Mannen fördes senare akut till Lund och mår i dag bättre.

Den tredje händelsen rör en kvinna i 30-årsåldern som sökt hjälp på sin privata vårdcentral för värk i nacke, axlar och armar. Vårdcentralen bedömde att kvinnan hade en muskelinflammation. Två dagar senare ringde patienten Sjukvårdsrådgivningen vid två tillfällen, som gjorde samma bedömning som vårdcentralen. Ytterligare två dagar senare förvärrades symtomen med bröstsmärtor och patienten fördes i ambulans till sjukhuset, där det konstaterades att hon hade instabil kärlkramp, som hon även opererades för.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:58