Landstinget anmäler självmord

2013-07-18

Några dagar efter besök på Blekingesjukhuset begick en patient självmord. Alla självmord som sker inom fyra veckor efter senaste vårdkontakt ska enligt patientsäkerhetslagen anmälas enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg. Landstinget Blekinge fullföljer nu sin skyldighet och anmäler händelsen.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:57