Landstinget anmäler självmord

2013-11-25

En patient som hade pågående kontakt med den psykiatriska öppenvården begick självmord. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:57