Landstinget anmäler inlåsning av patient

2013-09-11

En svårt psykiskt sjuk patient intagen för friviilig vård låstes in i sitt rum av en anställd inom psykiatrin genom att en fåtölj kilades in under dörrhandtaget.  Patienten var ensam i rummet. Det fanns inget beslut om tvångsvård eller om avskiljning.

När en tjänstgörande sjuksköterska upptäckte händelsen släppte han ut patienten. Personalen blev också omedelbart tillrättavisad om att det inträffade är olagligt och helt oacceptabelt.

Den ångest patienten har fått utstå klassas som en vårdskada. Händelsen har också orsakat ett psykiskt trauma som försämrat patientens tillstånd och ökat risken för självmord.

Eftersom patienten var inlåst mot sin vilja och lagstöd för denna inlåsning inte fanns finns misstanke om tjänstefel eller annat brott. Händelsen har därför polisanmälts.

Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektion om vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektion om vård och omsorg (IVO). Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:57