Landstinget anmäler dödsfall under hemresa från sjukhuset

2013-08-16

En man i 70-årsåldern var på väg hem från sjukhuset då han hastigt insjuknade och avled. Mannen hade fått behandling mot en förmodad lunginflammation, men avled på grund av ett bråck på stora kroppspulsådern. Landstinget anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Mannen var svårt lung- och hjärtsjuk och hade sedan flera år ett känt bråck på stora kroppspulsådern. Det var detta bråck som brast och orsakade dödsfallet i samband med hemresan. Informationen om bråcket nådde dock aldrig kliniken som behandlade den förmodade lunginflammationen. Landstinget anmäler nu händelsen för att ta reda på om bättre och tydligare information hade kunnat bidra till ett mindre dramatiskt händelseförlopp.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:55