Landstinget anmäler dödsfall och vårdskada till Socialstyrelsen

2013-05-21

Landstinget Blekinge anmäler i dag ett dödsfall och ett fall av vårdskada till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Dödsfallet berör en 80-årig man som dog efter att ha fallit från en stol på en vårdavdelning, medan vårdskadan berör en patient som fått en för hög läkemedelsdos.

Det första fallet berör en man i 80-årsåldern som föll sittandes från en stol när han vårdades på Blekingesjukhuset. I samband med fallet välte också stolen, men orsaken till varför mannen föll är oklart. Läkare som undersökte direkt efter fallet förmodade ett epileptiskt anfall.

Sedan tidigare hade mannen haft flera hjärtinfarkter som lett till svårigheter med balansen. Fallet ledde till ett brott på lårbenshalsen och mannen opererades, men därefter blev han gradvis sämre och avled nio dagar efter operationen. Landstinget anmäler nu det inträffade till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Patient fick för hög läkemedelsdos

Fallet med vårdskadan handlar om en patient som behandlades för en allvarlig psykisk störning på en av länets psykiatrimottagningar, men som själv avbröt den ordinerade läkemedelsbehandlingen. När patienten vid ett återbesök återfick sin medicinering var den ordinarie dosen för hög.

Den höga medicindosen gjorde att patienten akut behövde läggas in på Blekingesjukhuset, men lyckligtvis utan några bestående men. Den höga dosen innebär dock att patienten har utsatts för en allvarlig vårdskada och därför anmäler nu landstinget händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Landstinget har dessutom vidtagit åtgärder för att en liknande händelse inte ska kunna inträffa i framtiden.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:54