Landstinget anmäler dödsfall i njursvikt

2013-03-05

En kvinna i 80-årsåldern avled i njursvikt efter en röntgenundersökning med kontrastmedel. Hon genomgick undersökningen samtidigt som hon tog medicin som i kombination med kontrastmedel kan skada njurarna.

Kvinnan kom i augusti ifjol till Blekingesjukhuset, där det skulle utredas om hon hade tumörer. En så kallad skiktröntgen gjordes, där bilder kan tas genom att patienten får dricka kontrastmedel. Samtidigt som kvinnan genomgick undersökningen fick hon sina vanliga mediciner. Däribland fanns tabletter som i kombination med kontrastmedel kan skada njurarna. Medicinen skulle ha tagits bort före undersökningen.

Kvinnans njurvärden försämrades och hennes allmäntillstånd, som var dåligt redan före undersökningen blev sämre. Hon flyttades till intensivvårdsavdelningen, men tillståndet gick inte att vända utan kvinnan avled.

Blekingesjukhuset har gjort en internutredning och funnit brister i vården. Nu anmäls händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:53