Landstinget anmäler blodansamling efter nålstick

2013-03-26

En kvinna i 60-års åldern drabbades av en större blödning i ljumsken efter att fått vätske- och medicintillförsel via ett ljumskkärl. Landstinget Blekinge anmäler händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Kvinnan vårdades i februari på intensivvårdsavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Via en nål i ljumskkärlet fick hon vätska och medicin. När kvinnans tillstånd blev bättre togs nålen bort och man tryckte mot stickstället för att stoppa blödningen. Kvinnan flyttades sedan till en vanlig vårdavdelning.

Dagen därpå hade kvinnans blodtryck och blodvärde försämrats. En röntgenundersökning genomfördes där man upptäcktes en större blodansamling i ljumsken.

Kvinnan fick efter upptäckten av blödningen omedelbar hjälp. Blodtryck och blodvärde kunde rättas till. Kirurg tillkallades och svullnaden i ljumsken har sedan behandlats.

Tiden på sjukhuset förlängdes och kvinnan har långsamt återhämtat sig och kunnat komma upp på benen. Hon är fortfarande inte helt återställd, men bedömningen är att hon kommer återhämta sig helt.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:51