Kultur ska leda till bättre hälsa

2013-04-16

Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska bli friskare såväl fysiskt som psykiskt. Det är syftet med projektet Kultur och hälsa som nu startar i Blekinge.

Sambandet mellan kultur och hälsa är bevisat enligt flera vetenskapliga studier.

- När man till exempel lyssnar på sin favoritmusik händer det saker i hjärnan som ger en positiva känslor, säger Anna Andersson projektledare.

Kulturaktiviteter kan vara ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling. Projektet Kultur och hälsa inriktar sig särskilt på vuxna människor med psykiska funktionsnedsättningar, till exempel schizofreni och andra psykossjukdomar.

Det är ett treårigt projekt där Landstinget Blekinge samarbetar med samtliga kommuner i länet, Region Blekinge och Blekinge läns bildningsförbund. Projektet finansieras av Finsam, som är förbundet för finansiell samordning i Blekinge. Personal inom landstingets psykiatri och kommunens socialpsykiatri ska få höjd kompetens inom kultur och hälsa och kunna motivera människor med en psykisk funktionsnedsättning till hälsosammare levnadsvanor. Personalen ska också kunna inspirera till att delta i aktiviteter som stimulerar alla sinnen.

- Vi arbetar utifrån en bred definition av kultur. Det ska inte bara vara finkultur utan allt som stimulerar sinnena. Det är viktigt att hitta det som är upplyftande och hälsofrämjande för just dig som individ, säger Ulrika Harris, projektsekreterare.

Projektet inleds i Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommun och utvidgas därefter österut för att omfatta hela Blekinge. Ungefär 500 personer ska delta i projektet under tre års tid. Av dem ska högst 40 procent vara personal och resten människor med psykiska funktionsnedsättningar.

En viktig knytpunkt för projektet blir Blekinge läns folkhögskola i Bräkne-Hoby, som enligt en nyligen presenterad utredning ska få en tydligare inriktning mot kultur och hälsa.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:44