Kraftigt ökad kännedom om strokesymtom

2013-10-28

Kännedomen om AKUT i Blekinge har ökat från 8 procent till 57 procent enligt mätningar Nationella strokekampanjen har gjort. I samband med världsstrokedagen den 29 oktober går kampanjen in i en slutspurt som ska få ännu fler att lära sig rädda liv.

Nationella strokekampanjen är ett initiativ från Landstinget Blekinge, i samarbete med övriga landsting och regioner i Sverige. Kampanjen går ut på att lära hela Sverige symtomen på stroke och vikten av att direkt larma 112. En bärande del i kampanjen är AKUT-testet, ett snabbt och enkelt sätt att avgöra om en person får en stroke.

De kännedomsmätningar Nationella strokekampanjen har gjort visar att kännedomen om AKUT har ökat kraftigt i landet sedan starten. I Blekinge känner 57 procent av befolkningen idag till AKUT. Innan kampanjen startade var det bara 8 procent. Snittet för riket ligger på 52 procent.

– Det är oerhört glädjande att vi har ökat kunskapsnivån så mycket i Blekinge, säger Lars-Eric Sjöberg, överläkare vid medicinkliniken på Blekingesjukhuset och uppmanar de som inte gjort testet att göra det:

– Med hänsyn till dina medmänniskor, kom ihåg att varje person som behärskar akuttestet, kan vara skillnaden mellan ett fullvärdigt liv och svårt handikapp eller död.

Aktiviteter i Blekinge — KHK stöttar strokekampanjen

Vid årsskiftet är Nationella strokekampanjen slut och i oktober drar den stora slutspurten i gång med reklamfilmer på TV och aktiviteter runt om i landet. I Blekinge sker också aktiviteter i samband med idrottsevenemang. I augusti besökte medarbetare från strokeenheten på Blekingesjukhuset en Mjällbymatch för att informera om stroke och onsdagen den 13 november är det Karlskrona hockeyklubb (KHK) som får påhälsning i samband med att man spelar hemmamatch mot IK Oskarhamn.

– Vi har valt att vända oss till idrottsevenemang, bland annat beroende på att utvärderingar av kampanjens genomslagskraft visat att det varit svårare att nå ut till männen och även till yngre människor, säger Ann-Sofie Holgersson, processledare stroke vid Blekingesjukhuset.

Från KHK är man glad över att kunna bidra till att sprida kampanjens viktiga budskap:

– Alla människor, gammal som ung, man eller kvinna, kan lära sig känna igen tecken på stroke. Vi tycker det är självklart att hjälpa till med att föra ut budskapet till hockeypubliken, säger KHK:s klubbchef Mats Johansson.

Alla kan rädda liv

Men alla människor, såväl gammal som ung, kan vara med och rädda liv genom att känna till begreppet AKUT och agera utifrån det.

– Varje år får 30 000 personer i Sverige stroke, säger Lars-Eric Sjöberg. Att snabbt få vård kan vara livsavgörande, eftersom den viktiga propplösande trombolysbehandlingen bara kan ges under de första timmarna efter insjuknandet. Så kunskapen om AKUT är så oerhört viktig.

Fakta AKUT-testet

Ju snabbare en person med stroke får vård, desto större är chansen att överleva och återhämta sig så bra som möjligt. Genom AKUT-testet kan du enkelt kontrollera om du eller någon i din närhet får en stroke. AKUT står för:

Ansikte

Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan hänger - ring 112!

Kroppsdel Arm/Ben

Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder?

Om en arm faller - ring 112!

Uttal

Kan personen upprepa en enkel mening som "Det är vackert väder idag"?

Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!

Tid

Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.

Gör AKUT-testet på www.strokekampanjen.se

Senast uppdaterad 2014-05-27 15:22:26 av Jens Qwarngård