Johan Assarsson projektledare för Sydsvensk regionbildning

2013-02-07

Föreningen Sydsvensk regionbildning, som samlar åtta regioner, landsting och kommunförbund i Blekinge, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne, har utsett den förre regiondirektören Johan Assarsson till projektledare. Johan Assarsson ska fram till och med 2014 stödja processen med att ta fram det underlag som behövs för ett eventuellt beslut om en gemensam region i Sydsverige.

- Det är en mycket välmeriterad person vi funnit till detta viktiga arbete och vi är väldigt nöjda med att Johan Assarsson kan börja sitt uppdrag för oss, säger Kalle Sandström, landstingsråd i Blekinge och Christina Mattisson, regionråd i Region Blekinge.

Johan Assarsson har tidigare varit regiondirektör i Västra Götalandsregionen, samt landstingsdirektör i Kalmar läns landsting. Han har dessutom arbetat både för Landstinget Blekinge och Region Skåne. De senaste åren har Johan Assarsson lett Patientmaktsutredningen, som lämnade in sitt betänkande till regeringen den 31 januari 2013.

- Mitt mål är att skapa en bred delaktighet från alla ingående parter och att så snart som möjligt skapa nytta med arbetet så att mervärdet av en gemensam region blir mer greppbart, säger Johan Assarsson.

Johan Assarsson påbörjar sitt uppdrag omedelbart.

Tidigare uppdrag i urval

  • 2011-2013     Ordförande Patientmaktsutredningen
  • 2004-2011     Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
  • 2001-2004     Landstingsdirektör, Landstinget i Kalmar län
  • 1998-2001     Strateg och förvaltningschef, Region Skåne
  • 1991-1997     Biträdande chef psykiatrin och utvecklingschef, Malmö Allmänna Sjukhus
  • 1986-1987     Planeringssekreterare, Landstinget Blekinge

Mer information

Kalle Sandström
Landstingsråd, Landstinget Blekinge
Mobil: 0734-47 10 11

Christina Mattisson
Regionråd, Region Blekinge
Mobil: 0709-31 30 09

Johan Assarsson
Projektledare, Sydsvensk regionbildning
Mobil: 0702-49 17 24

Sydsvensk regionbildning är en ideell förening som samlar Landstinget Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar Län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronobergs Län, Regionförbundet Södra Småland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Föreningen bildades i september 2012 och syftet med föreningen är att förbereda den gemensamma regionbildningen i Sydsverige. En avsiktsförklaring om att bilda en ny gemensam region senast i januari 2019 antogs hösten 2011 av respektive styrelse- och fullmäktigeförsamling.

Senast uppdaterad 2014-05-27 14:22:37 av Jens Qwarngård