Hopp från fönster leder till anmälan enligt Lex Maria

2013-12-16

I november hoppade en kvinna i 30-årsåldern ut från ett fönster på fjärde våningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn och ådrog sig skador som krävde vård. Den utredning som startade direkt efter händelsen ledde bland annat till förslag på åtgärder för att kunna låsa fönster på avdelningen. Landstinget Blekinge anmäler nu det som hänt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och överlämnar den utredning som gjorts. 

Anmälan enligt Lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt Lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:51