Gravida bör vaccinera sig mot säsongsinfluensan

2013-10-16

Från och med torsdag får gravida och länets ålderspensionärer möjlighet att gratis vaccinera sig mot säsongsinfluensan på den vårdcentral de tillhör. Alla vårdcentraler som ingår i Hälsoval Blekinge erbjuder vaccinet, som skyddar mot tre olika influensavirus. Nytt för i år är att man rekommenderar alla gravida i sista två tredjedelarna av graviditeten att vaccinera sig. 

— Smittskyddsinstitutet har sett att gravida kvinnor har en ökad risk att bli allvarligt sjuka av den så kallade svininfluensan och tidigare vaccination mot svininfluensa ger inte längre tillräckligt skydd, säger docent Rickard Eitrem, smittskyddsläkare i Landstinget Blekinge.

Påverkar inte fostret

Vaccinationen görs lämpligen efter graviditetsvecka 16 [ändrat efter publicering från 13 till 16, reds anm.], då risken för allvarlig sjukdom är störst under senare delen av graviditeten. Vaccinationen påverkar inte fostret. Tvärtom kan barnet få ett visst skydd mot influensa under de första månaderna efter förlossningen om mamman är vaccinerad.

Svininfluensan är nu en av flera typer av säsongsinfluensa och orsakade under vintern 2012—2013 cirka 30 procent av alla influensafall. Det förekom även att personer som tidigare vaccinerats mot svininfluensa blev sjuka, vilket tyder på att skyddseffekten av vaccinationen som gjordes under pandemin 2009—2010 nu börjar avta.

Skydd mot tre virus

De två senaste säsongerna har det funnits tre olika influensavirus i Blekinge och Sverige: svininfluensa, H3-influensa och influensa B. Årets säsongsinfluensavaccin ger skydd mot alla de tre olika influensavirusen som tros slå till i år igen.

Säsongsinfluensa förändras ständigt genom mutationer. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet även om inte något nytt pandemivirus dykt upp.

Världshälsoorganisationen, WHO, har som målsättning att 75 procent av ålderspensionärerna ska vilja vaccinera sig, ett mål för Landstinget Blekinge att sträva efter. Men antalet personer som väljer att vaccinera sig mot säsongsinfluensan fortsätter att sjunka. I Sverige vaccinerade sig 38 procent av pensionärerna förra säsongen, i Blekinge var siffran något högre, 44 procent.

Kan ge allvarliga följdsjukdomar

Startskottet för influensavaccinationen på länets vårdcentraler går på torsdag då den första vårdcentralen börjar sina vaccinationer. De andra startar dagarna därefter.

— Vi kan förvänta oss några veckor av låg aktivitet innan influensasäsongen drar igång på allvar. Eftersom det kan ta två veckor att få ett fullgott skydd av vaccinationen är det dags för alla oavsett ålder att ta reda på om de tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom, säger Rickard Eitrem.

Han vill samtidigt framhålla hur viktigt det är att riskgrupperna vaccinerar sig eftersom influensan kan drabba dem hårt. 

— Influensan kan leda till allvarliga följdsjukdomar som till exempel lunginflammation, med inläggning på sjukhus och till och med dödsfall hos vissa personer.

Flera riskgrupper

Pensionärer är sedan tidigare en riskgrupp som kan vaccinera sig gratis. Det finns även personer som tillhör andra medicinska riskgrupper som rekommenderas att vaccinera sig.

Riskgrupperna är:

  • personer med kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • personer med kronisk lever- eller njursvikt
  • personer med extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • personer med gravt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • personer med dåligt kontrollerad diabetes
  • barn med flerfunktionshinder
  • personer med astma (för barn gäller svår astma med funktionsnedsättning)
  • gravida i de två sista tredjedelarna av graviditeten.

Fakta om vaccinationen

Vaccinationen är gratis för gravida och alla över 65 år men kostar 350 kronor [har ändrats från 330 till 350 efter publicering, reds anm.] för alla andra, inklusive medicinska riskgrupper. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.

Varje vårdcentral och mottagning har egna rutiner och egna tider för vaccination mot influensa. Håll utkik efter annonser i lokalpressen, gå in på 1177.se/Blekinge eller kontakta din vårdcentral eller mottagning!

Senast uppdaterad 2014-05-27 15:19:33 av Jens Qwarngård