Fördröjd behandling anmäls till Socialstyrelsen

2013-02-12

Behandlingen av en man i 80-årsåldern dröjde på grund av att Blekingesjukhuset inte följde normala rutiner. Nu anmäler Landstinget Blekinge händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Det var i februari i fjol som mannen lades in på Blekingesjukhuset i Karlshamn med illamående och yrsel. Tillståndet försämrades och mannen, som nyligen haft en hjärtinfarkt, fick andningssvårigheter. Dock dröjde det till dagen därpå innan han fick den intensivvård han behövde. Trots att mannen till sist fick rätt vård blev han ännu sämre och dog två dagar senare.

Händelsen har lett till en rad förbättringsåtgärder för att förhindra en upprepning. Nu gör landstinget också en anmälan till Socialstyrelsen eftersom händelsen bedöms som en allvarlig skada.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:50