För hög antibiotikados anmäls enligt lex Maria

2013-12-18

En kvinna i 70-årsåldern fick för höga doser av antibiotika när hon var inlagd på Blekingesjukhuset. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

När feldoseringen upptäcktes justerades den. Senare fick kvinnan flera organkomplikationer, komplikationer som inte direkt kan kopplas samman med läkemedelsbehandlingen. En av komplikationerna var dock en nedsatt njurfunktion, vilket möjligtvis kan ha berott på för höga koncentrationer antibiotika. Landstinget Blekinge väljer därför att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:50