Folktandvården blir miljövänligare

2013-05-27

När du går till tandläkaren vill du så klart att undersökning och behandling ska vara proffsig och smärtfri. I tillägg arbetar nu folktandvården för att göra ditt besök miljövänligare. Inom ett år ska samtliga kliniker vara miljöcertifierade.

- Alla i samhället har ett ansvar för miljön, klimatet och för en hållbar framtid. Nu gör vi förbättringar för att kunna bidra på bästa sätt, säger förvaltningschefen Håkan Bergevi.

Inom folktandvården är det amalgam och riskavfall som är de största miljöriskerna, men också el, transporter och tjänsteresor, sådant som vilken arbetsplats som helst förbrukar. I vardagen som tandläkare och tandsköterska handlar miljöarbetet om allt från att släcka lyset i rum där ingen vistas till att tänka på hur man använder engångsartiklar.

Viktigt är också att hållbarhetskrav ställs vid upphandling av alla varor och tjänster, något som verksamheten lever upp till. Det ställs såväl miljökrav på som sociala och etiska krav, i enlighet med Svenska Miljöstyrningsrådets kriterier.

Formaliserade krav

För att få ett miljöcertifikat enligt den internationella ISO-standarden 14001 krävs bland annat att det finns ett miljöledningssystem som beskriver miljöarbetet i sin helhet, en miljöpolicy som beskriver hur miljöarbetet ska bedrivas och såväl övergripande mål som specifika mål. Miljöarbetet ska bygga på kretsloppsanpassad , hållbar utveckling och miljöpåverkan ska ske inom ramen för människors välbefinnande och hälsa.

- Det är mycket formaliserat men det är bra. Dokumenterar vi vad vi ska göra blir det lättare att göra rätt saker på rätt sätt, säger Jan Bläckberg, klinikchef för folktandvården i Karlshamn.

Karlshamnskliniken föregångare

Kliniken är föregångare i arbetet och har redan fått sitt certifikat. Men faktum är att folktandvården i Mörrum blev miljöcertifierad redan år 2002. När Mörrumskliniken nyligen slogs samman med syskonkliniken i Karlshamn, bestämde sig folktandvården att Karlshamnskliniken skulle bli så bra i sitt miljöarbete att certifikatet kunde flyttas över, något som nu alltså blivit verklighet.

- Vi är väldigt glada och stolta för det, säger Jan Bläckberg.

Till sommaren 2014 är det tänkt att alla folktandvårdskliniker i Blekinge ska vara miljöcertifierade på samma sätt som Karlshamnskliniken. Även i primärvården pågår ett omfattande arbete med att miljöcertifiera all verksamhet, vilket ligger i linje med landstingets övergripande strategi för en hållbar hälso- och sjukvård.

Välkommen att fira med oss

Måndagen den 27 maj firar folktandvården Karlshamnsklinikens miljöcertifiering med tårta. Massmedier är välkomna att närvara vid firandet.

Tid: 15.30.

Plats: Folktandvården i Karlshamn.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:42