Fler kbt-terapeuter i Landstinget Blekinge

2013-01-24

Nu ökar chansen för blekingarna att få tillgång till samtalsterapi. I fredags examinerades 17 anställda inom landstinget i grundutbildningen i kognitiv beteendeterapi, vilket innebär att de nu får hålla terapisamtal under handledning. De flesta arbetar inom primärvården.

- Vi ser att allt fler patienter har problem med psykisk ohälsa, nu kan vi ta hand om de här patienterna på ett bättre sätt. Vi har kuratorer och terapeuter i våra verksamheter idag som arbetar med samtalsbehandlingar, men för att ytterligare förstärka och höja kompetensen så har vi satsat på denna utbildning, säger Anders Rehnholm som är chef för primärvården.

Kognitiv beteendeterapi (där kognitiv står för tankar) rekommenderas som behandling vid lättare psykiska problem och terapiformen har vetenskapligt bevisad god effekt. Men det är sedan många år brist på kbt-terapeuter i landet.

- Det här blir ett ordentligt tillskott av psykologisk kompetens så att primärvården kan hjälpa hela människan, både kroppsligt och psykiskt, säger utbildningsledaren Lars Lavesson.

- Människor har frågat efter detta, det finns ett uppdämt behov av samtalsterapi, tillägger Rosmarie Nilsson som är verksamhetsstrateg på landstinget.

Kognitiv beteendeterapi rekommenderas vid allmän psykisk ohälsa då patienten kan bli hjälpt av samtalsterapi. Det kan tillexempel handla om utbrändhet, lättare depression eller ångest och sömnsvårigheter.

- Psykiatrin kan bara ta emot människor med svårare psykiska problem så de här patienterna hänvisas istället till primärvården som hittills inte haft så mycket att erbjuda utöver den medicinska kompetensen, förklarar Lars Lavesson.

Tuff utbildning

Det är 17 läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer i landstinget som gått steg 1 i utbildningen i kognitiv beteendeterapi. 10 av dem arbetar på de offentligt drivna vårdcentralerna,  de övriga inom psykiatrin och habiliteringen. Under två år har de gått på föreläsningar en dag i veckan och studerat på fritiden. När de nu är färdiga med steg 1 har de rätt att bedriva samtalsterapi under handledning. De flesta har vid sidan av studierna fortsatt sina ordinarie arbeten under resten av veckan. Och det har varit en tuff utbildning, det medger läraren Bengt E Westling som är docent i klinisk psykologi vid Uppsala Universitet.

- Det var viktigt att ställa höga krav för att eleverna ska få behörighet att söka till steg 2 i kbt-utbildningen på universitetet om de vill fortsätta. Det är en treårig utbildning som ger rätt att arbeta självständigt som samtalsterapeut, berättar han.

Landstinget Blekinge har fått bidrag från rehabiliteringsgarantin och socialstyrelsen till utbildningen som totalt kostat 3 miljoner kronor. Nu ska Anders Rehnholm se över hur de ska arbeta vidare med den nya kompetensen i kognitiv beteendeterapi inom primärvården.

- En del kommer att arbeta mycket med detta medan andra kan ha det som ett av flera redskap i arbetet. Nu kan vi i alla fall ta hand om fler patienter själva på ett professionellt sätt, säger Anders Rhenholm.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:42