Fallskada på Blekingesjukhuset anmäls enligt lex Maria

2013-06-17

En man i 70-årsåldern föll och bröt lårbenshalsen när han var inlagd på Blekingesjukhuset. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Händelsen inträffade en natt när mannen skulle besöka toaletten. Patienten bedömdes inte vara i sådant tillstånd att det fanns risk för fall, men trots det föll han och bröt lårbenshalsen. Benbrottet opererades samma dag och mannen kunde börja träna upp sin gång kort därefter. Det inträffade har medfört att Blekingesjukhuset nu ser över och skärper instruktionerna vad gäller patienter som ska bedömas för fallrisk.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:50