En tablett dagligen istället för en tablett i veckan

2013-05-23

En kvinna i 70-årsåldern felmedicinerades i 5 dagar när hon var inlagd på Blekingesjukhuset. Detta medförde allvarliga risker för kvinnan och händelsen anmäls nu till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

När kvinnan, som vårdades på en avdelning på Blekingesjukhuset, fick sväljningsbesvär upptäckte man att hon fått en överdos av medicin. Motgift hämtades omedelbart med ambulanstransport från sjukhuset i Växjö och kvinnan placerades på isoleringsrum på grund av infektionsrisk under tillfrisknandet. I dag har kvinnan återhämtat sig och har inga skador av överdosen.

Överdoseringen berodde på att systemet som för över läkemedelsinformation från kvinnans datorjournal till avdelningens läkemedelslista automatiskt lägger in uppgiften "daglig dosering". Läkaren upptäckte inte detta och ändrade därför inte uppgiften. Läkemedelslistan används när man delar ut medicin på avdelningen.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:50