En besiktning inför pensionärslivet

2013-12-17

En liten besiktning inför pensionärslivet. Så kan den hälsokontroll som erbjuds alla 65-åriga män i Blekinge beskrivas. Syftet är att upptäcka bråck på kroppspulsådern som kan vara farliga för hälsan.

Kvinnor erbjuds rutinmässiga undersökningar av brösten och underlivet. Sedan januari i år erbjuds även alla män i Blekinge som fyllt 65 år en hälsokontroll där man genom ultraljud kontrollerar om det finns bråck, en utbuktning, på den del av kroppspulsådern som går genom buken. På fackspråk kallas undersökningen bukaortascreening. Om man inte gör något åt bråcket kan det växa och brista, vilket leder till livshotande blödningar.

- Därför är det viktigt att vi hittar patienter med bråck och ger dem behandling i tid, förklarar överläkare Steen Jensen vid hjärtmottagningen i Karlshamn, där hälsokontrollen utförs.

Populär hälsokontroll

Blekingska män från hela länet kommer till den enkla och snabba undersökningen. Till och med november i år hade 1 382 65-åringar kommit på undersökning. Nästan nio av tio som kallats kommer till besöket. En av dem som gjort hälsokontrollen i år heter Rolf Persson och kommer från Kyrkhult.

- Det är mycket bra att den här undersökningen görs. Jag ser det som ett viktigt led i folkhälsoarbetet att undersöka i förebyggande syfte, recenserar Rolf Persson, samtidigt som han får en geléklump på buken, som gör det lättare att röra ultraljudsutrustningen fram och tillbaka.

Tre procent behöver uppföljning

Rolf tillhör de 97 procent som får beskedet att allt är normalt. Den som vill får ett skriftligt intyg med sig hem att visa för nära och kära. 3 procent får besked att de har ett bråck som är så pass stort att uppföljning behövs. Då får man träffa en kärlsjuksköterska, som kartlägger levnadsvanor och ärftlighet. Den som behöver får läkemedel som kan bromsa utvecklingen av bråcket. I vissa fall kan det bli aktuellt med en planerad operation.

De flesta som får pulsåderbråck har rökt eller röker, så att ge hjälp med att sluta röka är en viktig del av kärlsjuksköterskan Monika Linds arbete.

- Jag fångar faktiskt även upp andra hälsoproblem, som högt blodtryck och oregelbunden puls. Mötet med patienterna blir lite som en besiktning av bilen, konstaterar Monika Lind.

Inte bara för 65-åriga män

Det är inte bara 65-åriga män som undersöks med bukaortascreening. Även äldre och yngre män men också kvinnor i olika åldrar kan få undersökningen, om det finns skäl att på grund av ärftlighet misstänka en risk för pulsåderbråck.

- Då får du undersökningen genom remiss från din läkare eller genom att själv skriva en så kallad egenremiss. Anledningen till att samtliga 65-åriga män får en kallelse är att pulsåderbråck är extra vanligt bland äldre män och att 65 år är en bra ålder för att upptäcka bråcket i tid, säger Marita Sideström, avdelningschef vid hjärtmottagningen.

Hälsokontrollen kostar 120 kronor.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:42