Effektivare förråd frigör tid till vård

2013-04-02

Uppackning av förbrukningsvaror, hantering av förråd och textilier, städning... I dag måste vårdpersonal lägga mycket tid på sådant som landstingets serviceorganisation skulle kunna sköta. Nu startar ett projekt för att avlasta vårdpersonalen och effektivisera logistiken för förrådshanteringen på sjukhusets vårdavdelningar.

Sedan tidigare finns önskemål från vårdpersonal om att förråd skulle kunna skötas av servicepersonal. Anledningen är att vårdens resurser ska utnyttjas rätt och att vårdpersonal ska slippa lägga tid på att hantera förbrukningsvaror, som att göra beställningar och fylla på förråd.

Nu har ett förbättringsarbete påbörjats i projektet Vårdnära servicetjänster. För att inte uppfinna hjulet igen sneglar man på Region Skåne, som nyligen effektiviserat sina avdelningsförråd på sjukhus i bland annat Lund, Malmö och Kristianstad. Målet är att minska tiden som avdelningspersonalen måste lägga på förrådsarbetet, minska förrådsutrymmen och lagervolym och att använda lättillgängliga och överskådliga förråd. Hela det logistiska flödet ska förbättras.

— Vi har tittat mycket på hur de gjort i Skåne, där de utvecklat ett helt koncept för att effektivisera hanteringen av förbrukningsmaterial och patienttextilier så mycket som möjligt. Där har förändringarna lett till bättre arbetsmiljö för personalen på avdelningarna. Först och främst eftersom de får mer tid för vård, men även fysiskt sett, säger Claes Håkansson, verksamhetsutvecklare i Landstinget Blekinge.

— Med förråd i närheten av patienterna minskas mycket av "springet", och man slipper ha stora lager och vagnar i korridorerna med material. Vi slipper inventering och genom att förråden fylls på dagligen slipper vi problemet med produkter som hinner bli gamla, säger Margareta Karlsson, ställföreträdande chef för avdelning 49, och får medhåll av Anna Necksten, ställföreträdande chef för avdelning 48.

Fyra pilotavdelningar ska testa konceptet

Till en början kommer konceptet att testas i ett pilotinförande på fyra avdelningar: kirurgklinikens avdelning 48 och avdelning 49 i Karlskrona och rehabiliteringsavdelningen och medicinavdelning 8 i Karlshamn. Om införandet blir lyckat planeras ett breddinförande.

— I Skåne har dessa förändringar gjort mycket nytta och vi tror att vi kommer få samma effekt här. Det är viktigt att det är avdelningarna som står för förändringsarbetet och att Landstingsservice stöttar med metodik och genomförande. Vi har även ett stort jobb framför oss att anpassa Skånes modell efter hur det ser ut i Blekinge, till exempel förändringar i datasystem och i avtal med leverantörer, säger Claes Håkansson.

— Projektet Vårdnära servicetjänster har diskuterats i flera år, men nu är vi äntligen igång. Det har blivit ett bra samarbete med Blekingesjukhuset som ser fram emot att både få mer tid för patienterna och sänkta kostnader för avdelningsförråden, säger Per Johansson, förvaltningschef för Landstingsservice.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:33:42