Dödsfall och självmord anmäls enligt lex Maria

2013-09-17

En man i 90-årsåldern som vårdades på Blekingesjukhuset avled efter att han ramlat, opererats och sedan fått en hjärtinfarkt. Det andra fallet handlar om en patient som begick självmord efter att besökt Blekingesjukhuset. Båda fallen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Första fallet rör en man i 90-årsåldern som var inlagd för att få en blodtransfusion, men som föll och bröt lårbenet när han skulle stiga upp ur sängen. Benbrottet opererades, men några dagar efter operationen fick han en hjärtinfarkt. Hans tillstånd försämrades och efter en tid avled han.

Blekingesjukhuset hade redan innan denna händelse inträffade inlett ett arbete för att förebygga fallolyckor. Det arbetet har inriktats på att bättre och snabbare identifiera vilka patienter som löper ökad risk att falla och därmed kräver extra insatser och hjälp.

I detta fall anmäler landstinget händelsen då den bedöms som allvarlig och det är av värde att få en bedömning av Inspektionen för vård och omsorg om de förändringar som redan gjorts är tillfredsställande.

Det andra fallet handlar om en patient som några dagar efter besök på Blekingesjukhuset begick självmord. Alla självmord som sker inom fyra veckor efter senaste vårdkontakt ska enligt patientsäkerhetslagen anmälas enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg. Landstinget Blekinge fullföljer nu sin skyldighet och anmäler händelsen.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg, en ny myndighet som tog över uppgiften från Socialstyrelsen den 1 juni 2013. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2014-04-28 15:25:50